Advokat i Kolding

Som advokater har vi et højt fagligt niveau. Vi er specialiserede indenfor en række juridiske områder, hvor vi tilbyder særlig ekspertise. Vi er hver især specialister indenfor vores respektive del af juraen, så vi kan yde den bedste service for vores kunder. Som advokater i Kolding spænder vores juridiske kompetencer vidt, men vores ambition er ikke at tilbyde juridisk assistance indenfor ethvert område. Derimod ønsker vi at være blandt de allerbedste indenfor de dele af juraen, vi er specialiserede i. Vi er specialister indenfor:

  • Ejendomshandler
  • Dødsbobehandling
  • Entrepriseret
  • Personskadeerstatning
  • Retssager
  • Testamenter og ægtepagter

Boligadvokat

Skal du købe bolig, er det en god ide at få en boligadvokat, som kan repræsentere dig som køber. Vores store ekspertise i ejendomshandel kommer dig til gode, så du føler dig tryg ved forløbet og er sikker på, at alt bliver ordnet i henhold til gældende regler. Vi er uvildige og varetager kun dine interesser som køber. Vi har en fast lav pris  for bolighandel, uanset om det drejer sig om hus eller lejlighed. Læs mere her.

Dødsbo- og arv

Vi påtager os alt juridisk arbejde i relation til dødsbobehandling. Vi har omfattende erfaring, og du kan trygt lade os håndtere alle detaljer. Ved dødsfald letter det fordeling af arv at lade advokaten tage sig af det juridiske, så der undgås konflikter i familien. Vi sørger for, at alt papirarbejdet klares korrekt. Vi tager os af skifteret og Skat, vi hjælper med salg af boets aktiver, vi behandler testamenter og så videre.

Entreprise

Indenfor entrepriseret assisterer vi entreprenører, bygherrer og håndværksvirksomheder. Vi repræsenterer selvfølgelig altid kun den ene part i en sag. Vi påtager os mange slags opgaver indenfor entrepriseret, og vi har stor erfaring på området. Vi udformer entreprisekontrakter, og vi fører retssager for de forskellige parter. Vi indbringer også sager for Voldgiftsnævnet. Altid med en høj grad af ekspertise.

Personskade- og erstatning

Som erstatningsadvokater har vi stor erfaring, og vi hjælper skadelidte på mange områder. Hvis du er kommet ud for eksempelvis en trafikulykke, er det ofte vanskeligt at håndtere en disput med forsikringsselskabet. Man er som skadelidt både fysisk og psykisk ude af balance, derfor søger man erstatning, men det gør det samtidig svært at skulle forhandle med forsikringsselskabet.  Samtidig forsøger de fleste forsikringsselskaber at udbetale mindst mulig erstatning. Ved at antage os som din erstatningsadvokat får du god bistand og får oftest udbetalt højst mulig erstatning.

Retssager

Vi fører mange typer af retssager og har møderet for flere retter, hvor vi kan påtage os sager med erfaring. Vi rådgiver i forbindelse med retssager, så du får det bedste grundlag til at vurdere, om du skal indbringe en sag til domstolene. Det kan nemlig langtfra altid betale sig at indbringe en sag. Selvom du er næsten sikker på at vinde, er det ikke givet, det vil være til din økonomiske fordel. Der vil næsten altid være omkostninger for dig ved at få ført sagen, også selvom du får medhold.

Testamente og ægtepagt

Det kan for mange mennesker være en fordel at få oprettet et testamente. Det sikrer den bedste fordeling af arv, så tvister undgås mellem familiemedlemmer. I forbindelse med tildeling af forældremyndighed er det gavnligt at oprette et børnetestamente for at undgå problemer ved en forælders død. Ved ægtepagter drejer det sig om at fordele værdier ved oprettelse af særeje. Vi udformer såvel testamenter som ægtepagter.

Bliv kontaktet nu!

Advokatfirma Kolding